1.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

2.Specjalny zasiłek opiekuńczy

3.Świadczenie pielęgnacyjne

4.Świadczenie rodzicielskie

5.Za życiem

6.Zasiłek dla opiekuna

7.Zasiłek pielęgnacyjny

8.Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami