WYKAZ UMÓW

 

20.08.2021

                          

                 Wykaz umów zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20

 

             na realizację zadań  dofinansowywanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  

                                     

 

                                                                                       

 

Numer umowy

Zadanie którego dotyczy umowa

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy

Rok zakończenia zadania w ramach umowy

Wypełniono obowiązek informacyjny przez zamieszczenie informacji na:

Tablicy informacyjnej

(tak/nie)

Plakacie informacyjnym (tak/nie)

Stronie www/mediach społecznościowych

(tak/nie)

Umowa nr 1/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

69 503,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016r.

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2016 do umowy 1/2016 z dnia 26.01.2016r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

81 299,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2016 do umowy nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

99 239,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 3/2016 do umowy nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

113 429, 00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 4/2016 do umowy nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r.

Zmniejszenie dotacji do wysokości

99 239,00 zł

nie

nie

tak

Umowa 173/OPS/2016

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

118 228,00 zł

31.12.2016r.

nie

nie

tak

Umowa nr 1/2017

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

59 937,00 zł

 

 

 

 

 

 

31.12.2017r.

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2017 do umowy nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

68 156,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2017 do umowy nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

72 981,00 zł

nie

nie

tak

Umowa 173/OPS/2017

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

108 310,00 zł

31.12.2017r.

nie

nie

tak

Umowa nr 1/2018

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

42 630,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018r.

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2018 do umowy nr 1/2018 z dnia 15.02.2021r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

60 574,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2018 do umowy nr 1/2018 z dnia 15.02.2021r.

Zwiększenie dotacji do wysokości

64 752,00 zł

nie

nie

tak

Umowa nr 173/OPS/2018

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

132 125,00 zł

31.12.2018r.

nie

nie

tak

Umowa nr 1/2019

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

38 845,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2019 do umowy nr 1/2019 z dnia 11.03.2019

Zwiększenie dotacji do wysokości

92 248,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2019 do umowy nr 1/2019 z dnia 11.03.2019

Zwiększenie dotacji do wysokości

120 727,00 zł

nie

nie

tak

Umowa 173/OPS/2019

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

166 670,00 zł

31.12.2019

nie

nie

tak

Umowa nr 1/2020

 

 

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

89 603,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2020 do Umowy nr 1/2020 z dn. 8.01.2020

Podział środków na 40% zadania własne

60% dofinansowanie zadań własnych

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2020 do umowy Nr 1/2020 z dn. 8.01.2020

Zwiększenie dotacji do wysokości

104 684,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 3/2020 do umowy nr 1/2020 z dnia 08.01.2020

Zwiększenie dotacji do wysokości

159 317,00 zł

nie

nie

tak

Umowa 173/OPS/2020

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

168 928,00 zł

31.12.2020

nie

nie

tak

Aneks nr 1 do umowy nr 173/OPS/2020 z dn. 29.01.2020

Zwiększenie dotacji do wysokości

175 511,00

31.12.2020

nie

nie

tak

Umowa nr 693/OPS/2020

Program „Wspieraj Seniora”

63 778,00

31.12.2020

nie

nie

tak

Umowa nr 1/2021

 

 

 

 

 

 

„Posiłek w szkole i w domu” R. 85230$2030

108 743,00 zł

 

 

 

 

 

 

31.12.2021r.

 

nie

nie

tak

Aneks nr 1/2021 do Umowy nr 1/2021 z dn. 22.01.2021r.

R. 85230§2030- 105 443,00 zł

R. 85230§2039-

3 300,00 zł

nie

nie

tak

Aneks nr 2/2021 do Umowy nr 1/2021 z dn. 22.01.2021r.

Zmniejszenie dotacji do wysokości:

105 570,00 zł

R. 85230§2030- 102 270,00 zł

R. 85230§2039-

3 300,00 zł

nie

nie

tak

Umowa 174/OPS/2021

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

143 532,00

31.12.2021r.

nie

nie

tak

Aneks nr 3/2021

 

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

 

163 907,00

 

31.12.2021 r

nie

nie

tak

Umowa nr 633/OPS/2021

 

 

 

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

78 400,00

 

31.12.2021r

nie

nie

tak

Umowa nr POS/0000/06/D

 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

99 450,00

31.12.2021r

nie

nie

tak

 

 

 UMOWA

 nr 1/2022

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

 

 

51 207,00 zł

 

 

   2022r.

 

 

Tak

 

 

Nie

 

 

Tak

 

 

UMOWA nr 196/ /OPS/2022

 

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

137115,00 zł.

 

 

2022r.

 

 

 

Tak

 

 

Nie

 

 

Tak

 

 Aneks nr1/2022

do Umowy Nr

1/2022

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

 

 

108814,00 zł

 

 

2022r.

 

 

Tak

 

 

Nie

 

 

Tak