Pomoc żywnościowa

  

01.06.2022.                                              

                               POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób

zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

WYDAWANIE PACZEK ODBĘDZIE SIĘ W MOPS WOLBROM W DNIACH Z PODZIAŁEM

                                    NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI:

 

    13.06.2022r. (poniedziałek) - w godz. od 11:00 do 14:00 - mieszkańcy miasta Wolbrom, Łobzów, Załęże, Zabagnie,

     Miechówka, Kąpiołki, Domaniewice;

 

    14.06.2022r. (wtorek) - w godz. od 09:00 do 12:00 - Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Poręba Górna, Chełm, Chrząstowice,

      Gołaczewy,Zarzecze, Zasępiec, Dłużec, Kaliś;

 

    15.06.2022r. (środa) - w godz. od 9:00 do 12:00 - Poręba Dzierżna, Wierzchowisko, Jeżówka, Podlesice II, Brzozówka,

      Sulisławice, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Boża Wola.

 

 

Paczki żywnościowe będą wydawane tylko mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom zgodnie z rozpisanym harmonogramem,

a ich ilość jest ograniczona.                                     

19.04.2022.

                                       POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób

zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

WYDAWANIE PACZEK ODBĘDZIE SIĘ W MOPS WOLBROM W DNIACH Z PODZIAŁEM

                                   NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI:

 

    09.05.2022r. (poniedziałek) - w godz. od 11:00 do 14:00 - mieszkańcy miasta Wolbrom, Łobzów, Załęże, Zabagnie,

     Miechówka, Kąpiołki, Domaniewice;

 

    10.05.2022r. (wtorek) - w godz. od 09:00 do 12:00 - Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Poręba Górna, Chełm, Chrząstowice,

     Gołaczewy,Zarzecze, Zasępiec, Dłużec, Kaliś;

 

    11.05.2022r. (środa) - w godz. od 9:00 do 12:00 - Poręba Dzierżna, Wierzchowisko, Jeżówka, Podlesice II, Brzozówka,

     Sulisławice, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Boża Wola.

 

 

Paczki żywnościowe będą wydawane tylko mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom zgodnie z rozpisanym harmonogramem,

a ich ilość jest ograniczona.

06.04.2022

                                                     POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

 do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego

 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

WYDAWANIE PACZEK ODBĘDZIE SIĘ W MOPS WOLBROM W DNIACH Z

 

PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI:

   11.04.2022r. (poniedziałek) - w godz. od 11:00 do 14:00 - mieszkańcy miasta Wolbrom, Łobzów, Załęże, Zabagnie, Miechówka,

 Kąpiołki, Domaniewice. 

   12.04.2022r. (wtorek) - w godz. od 09:00 do 12:00 - Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Poręba Górna, Chełm, Chrząstowice, Gołaczewy,

Zarzecze, Zasępiec, Dłużec, Kaliś. 

   13.04.2022r. (środa) - w godz. od 9:00 do 12:00 - Poręba Dzierżna, Wierzchowisko, Jeżówka, Podlesice II, Brzozówka,

 Sulisławice, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Boża Wola.

Paczki żywnościowe będą wydawane tylko mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom zgodnie z rozpisanym harmonogramem,

 

 a ich ilość jest ograniczona.

15.02.2022r.                                       

                                                      POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób

zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z panującą trudną sytuacją epidemiologiczną wydawanie paczek odbędzie się przy zachowaniu

wszelkich środków ostrożności tzn. osoby oczekujące w kolejce muszą zachować 2 m odstępu od siebie i

mieć założone maseczki.

 

 WYDAWANIE PACZEK ODBĘDZIE SIĘ W MOPS WOLBROM W DNIACH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE

 MIEJSCOWOŚCI:

- 07.03.2022r. (poniedziałek) – w godz. od 11:00 do 14:00 – mieszkańcy miasta Wolbrom, Łobzów, Załęże, Zabagnie,

 Miechówka, Kąpiołki, Domaniewice;

- 08.03.2022r. (wtorek )  – w godz. od 09:00 do 13:00 – Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Poręba Górna, Chełm, Chrząstowice,

 Gołaczewy, Zarzecze, Zasępiec, Dłużec, Kaliś;

- 09.03.2022r. (środa )  – w godz. od 09:00 do 13:00 – Poręba Dzierżna, Wierzchowisko, Jeżówka, Brzozówka,

 Sulisławice, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Boża Wola;

Paczki będą wydawane zgodnie z rozpisanym harmonogramem.

Paczki żywnościowe wydawane będą tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, a ilość ich jest ograniczona.

                                                           

15.02.2022r.                                                                                              

                                                             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 

                                                  DOTYCZY: ROZPOCZĘCIA REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2020

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nasza organizacja rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram

2020 dla mieszkańców gminy Wolbrom . Program potrwa do sierpnia 2021 roku.

Pierwsze terminy wydawania żywności to: 16.02.2021

Miejsce wydawania żywności: MOPS Wolbrom

Informujemy również o prowadzonych przez naszą organizację tzw. działaniach towarzyszących:

Punkt informacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Ponadto, Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszą organizacją będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i

edukacji ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco, prosząc równocześnie o pomoc w rekrutacji

osób korzystających z Programu. Szczegółowe informacje o terminach wydawania żywności, działaniach towarzyszących oraz

prowadzonych warsztatach będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej  www.mopswolbrom.opx.pl

 

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                              dyrektor MOPS Tadeusz Posełek

 

  

 Wolbrom, 15.02.2022 r.

                                           PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu

wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej
  • wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Wolbrom przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w

Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Pomoc udzielana jest w formie

 paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych

szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 

  • Przygotowania posiłków,
  • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • Zapobiegania marnowaniu żywności,
  • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne
  •  najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację.

 Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca

zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia

żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom

 Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych

wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach,

schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

1.      Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg, 

3) powidła śliwkowe 1,50 kg,

2.      Artykuły skrobiowe:

4) makaron jajeczny 4,50 kg,

5) kasza jęczmienna 1 kg,

3.      Artykuły mleczne:

6) mleko UHT 5 l,

4.      Artykuły mięsne:

7) szynka drobiowa 1,80 kg,

8) szynka wieprzowa 1,20 kg,

9) filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5.      Cukier:

10) cukier biały 4 kg,

6.      Tłuszcze:

11) olej rzepakowy 4 l,

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu objął wsparciem żywnościowym 718 osób

przekazując 91274 żywności w formie 4986 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu objął wsparciem żywnościowym 782 osób

 przekazując 32 991,06 żywności w formie 3429 paczek.

We wszystkich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy

żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak:

rozdysponowanie broszur, książeczek informacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania oraz nie marnowania żywności. 

     

 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej

potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej

 potrzebujące   w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w

różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do lipca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy

Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała,

 koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowny, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,

ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona,

 pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych

 dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować

 będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest

w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu

osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone 

 w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z

pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie

skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia

podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu objął wsparciem

żywnościowym 837 osób przekazując im 35,35026 ton żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania w formie warsztatów kulinarnych, żywieniowych i edukacji ekonomicznej.

17.10.2018.

                                  DOTYCZY: ROZPOCZĘCIA REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy Wolbrom . Program potrwa do czerwca 2019 roku.

Pierwsze terminy wydawania żywności to: XI. 2018

Miejsce wydawania żywności: MOPS Wolbrom

Informujemy również o prowadzonych przez naszą organizację tzw. działaniach towarzyszących:

Organizujemy  okolicznościowe spotkania, np. wigilie dla samotnych, itp.

Ponadto Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszą organizacją będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i edukacji

 ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco, prosząc równocześnie o pomoc w rekrutacji osób korzystających 

z Programu.

Szczegółowe informacje o terminach wydawania żywności, działaniach towarzyszących oraz prowadzonych warsztatach będziemy zamieszczać

 na naszej stronie internetowej  http://www.mopswolbrom.opx.pl

Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Tadeusz Posełek  

        

 

                                                                                        WSTECZ