POMOC  DLA  UKRAINY 

                    

01.04.2022r             

                                            Wniosek dot. świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie obywatelom Ukrainy

                        Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który

zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio

 z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy

posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego

wypłaty ustalono wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

 nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane „z dołu”. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Składając wniosek należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, złożyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych, jak i że w związku z

pomocą danym osobom z Ukrainy nie otrzymano już wcześniej żadnego świadczenia, ani że pomoc im nie jest udzielana odpłatnie, np. że Ukraińcy

 nie płacą czynszu najmu. Choć rozporządzenie weszło w życie 16 marca, to wnioskodawcy mogą wystąpić o wypłatę świadczenia

wstecz, od 24 lutego 2022 r. Na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia wystarczy zaznaczyć odpowiednie dni z kalendarza,

w których została udzielona pomoc. W przypadku chęci ubiegania się o wypłatę świadczenia przez okres dłuższy niż 60 dni należy uzasadnić

taki wniosek wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20. MOPS czynny od poniedziałku

do piątku od godz. 7 00 do 15 00 . Tel. (32) 644 10 75, (32) 644 00 70, e-mail: sekretariat_mops@interia.pl

 

15.03.2022r 

                                  UKRAINA - Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia

  

 Informujemy, że zgodnie ze specustawą z dnia 12 marca 2022r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa(Dz.U z 2022r. Poz. 583), będzie udzielana pomoc obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski

 bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tj. po 24.02.2022 roku.W celu uzyskanie pomocy niezbędny jest

 numer Pesel, nadany w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom.Obywatelom tym przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia

pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie.Wnioski o świadczenie pieniężne (dostępne w dwujęzycznej

wersji) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20.Zainteresowane osoby będą

mogły również ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. Poz. 2268). Więcej informacji na ten temat można uzyskać u pracowników socjalnych od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

 

  

 Повідомляємо, що відповідно до спеціального закону від 12 березня 2022 року Закону про допомогу громадянам України у зв’язку

 

 зі збройнимконфліктом на території цієї держави (Dz.U z 2022r. Poz. 583), допомога буде надаватися Громадянам України, які

 в’їхали

 на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, тобто після 24.02.2022. Для того, щоб отримати

 

допомогу, вам потрібен номер Pesel, виданий в міському та комунському управлінні Волброма ( Wolbromiu )Ці громадяни мають

 

право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання.Заявки на

 

 отримання грошової допомоги (доступні у двомовній версії) необхідно подавати до офісу Муніципального центру соціального

 

 забезпечення в Волбромі, вул. Скальська 20. ( Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20.)Заінтересовані

 

особи також зможуть подати заяву про надання грошових та немайнових виплат на умовах та відповідно до Закону від 12 березня

 

2004 року. про соціальну допомогу (Dz.U. z 2021r. Poz. 2268 ). Додаткову інформацію з цього приводу можна отримати у соціальних

 

 працівників з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 15:00 у муніципальному центрі соціального забезпечення у Вольбромі

 

( Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu).

02.03.2022r. 

                                                                   Ruszył Gminny Magazyn Pomocy dla Uchodźców

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik z dniem dzisiejszym tj. 02.03.2022 r. uruchomił Gminny Magazyn Pomocy,

 zlokalizowany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Zgromadzone przez ludność dary zostaną posortowane,

a następnie przetransportowane do Powiatowego Magazynu Pomocy w PSP Olkusz.

Gminny Magazyn Pomocy (MOPS Wolbrom ul. Skalska 20, tel. (32) 644-10-75) czynny jest w w dni robocze od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

WAŻNE: Należy zbierać tylko i wyłącznie nowe produkty i rzeczy.

Przyjmować należy i segregować według wskazanych zasad następujące produkty:

Odzież i okrycie:

Koce – koce termiczne – śpiwory – podkładki pod materace do spania z wodoodpornej folii aluminiowej – materace – ubrania

(NOWE lub mało używane) – płaszcze przeciwdeszczowe.

Inne:

zapałki – zapalniczki -baterie – powerbanki – latarki -świece – zestawy pierwszej pomocy (apteczki) – środki medyczne i pozostałe.

Środki higieny i czystości:

– mydło – żele do kąpieli itd. – dezodoranty – pasty do zębów i szczoteczki do zębów – grzebienie

– bielizna – podpaski – pieluchy jednorazowe – pieluchy dla dorosłych – papier toaletowy, ręczniki papierowe – ręczniki

(w tym z mikrofibry) – worki na śmieci – środki dezynfekujące – maski filtrujące lub jednorazowe i pozostałe.

Żywność:

-Woda – żywność szybkiego przygotowania – batony – bakalie, orzechy – konserwy – makarony – pozostała żywność oraz

sztućce wielokrotnego użytku – sztućce jednorazowe – zastawa – wielokrotnego użytku – zastawa jednorazowa.

Wszyscy zbierający dary proszeni są, by zbiórkę prowadzić w uzgodnieniu z Gminnym Zespołem Zarządzania

 Kryzysowego w Wolbromiu - tel. 662 298 300 oraz MOPS tel. (32) 644-10-75.

 

WAŻNE: Na podstawie KOMUNIKATU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO, na obecnym etapie podejmowanych działań nie

 rekomenduje się zapewnienia pobytu w miejscach należących do osób prywatnych. Indywidualne decyzje o przyjęciu osób

 do takich miejsc, nie będą wiązały się z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz finansowaniem kosztów

z tego tytułu z budżetu państwa.