P E R S O N E L


      Dyrektor                                                                                                                      1

   Główny księgowy                                                                                                      1

   Starszy specjalista d/s zatrudnienia i plac                                                              1

   Dział  świadczeń rodzinnych  ( SR, FA, KDR, Dobry Start, Rodzina500+)           4        

   Dział  świadczeń                                                                                                         2

   Księgowość                                                                                                               3

   Pracownicy  socjalni                                                                                                10

   Inspektor  ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani                                1

   Inspektor ds. Dodatków  Mieszkaniowych                                                             1

   Dział Usług Opiekuńczych                                                                                      10

   Dział  Obsługi                                                                                                            6   

   Asystent Rodziny                                                                                                      1