1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie : Małopolski Urząd Wojewódzki

2. Starostwo Powiatowe w Olkuszu : www.sp.olkusz.pl

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie : http://www.rops.krakow.pl/

4. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji : www.mistia.org.pl/

5. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie : www.centrum.krakow.pl/

6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : http://mrpips.gov.pl/

   http://empatia.mrpips.gov.pl/

7. Urząd Zamówień Publicznych : www.uzp.gov.pl

8.  www.senat.gov.pl

9. Sejm RP 

10. Sąd najwyższy

11 Trybunał Konstytucyjny

12. Najwyższa Izba Kontroli

13. Rzecznik Praw Obywatelskich

14. Główny Urząd Statystyczny

15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

16. Państwowa Inspekcja Pracy

17. http://www.niebieskalinia.info