Dodatek energetyczny

       wniosek_dodatek_energetyczny.pdf   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z

dodatków mieszkaniowych  przysługuje nowe świadczenie - dodatek energetyczny

 

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.  wynosi:

1. 12,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 16,79 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

3. 20,15 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu w Dziale

 Dodatków Mieszkaniowych. Druki wniosku są dostępne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych oraz do pobrania poniżej.